برچسب: دیتابیس


Card image cap
تفاوت attach و sync در لاراول
منتشر شده در ۴ ماه پیش | خواندن در ۲ دقیقه

زمانی که ما یک رابطه Many to Many تعریف میکنیم، یک جدول Pivot نیاز داریم که روابط بین دو مدل را تشریح کند، در این جا میخواییم تفاوت بین Sync و Attach رو ت...